Η εφημεριδα μας

 

Ο Σύλλογός μας εκδίδει

 

 

τέσσερα ενημερωτικά τεύχη το χρόνο,

 

 

με τρέχοντα θέματα του Συλλόγου.